L’interès del públic s’inclina cada vegada més cap a medicines i medicaments que tinguin com a objectiu atendre les seves malalties de manera integral, i amb un mínim d’efectes secundaris. D’aquí sorgeix una gran demanda d’informació sobre aquestes teràpies.

Salutogènesi

MENTRE LA VISIÓ PATOGÈNICA ES PREGUNTA PER QUÈ EMMALALTIM, LA SALUTOGÈNESI ES PREGUNTA COM PODEM MANTENIR-NOS SANS

La salutogènesi és la ciència del desenvolupament de la salut centrada en els factors que fomenten la salut humana, en contrast amb els factors que causen les malalties. El model de la salutogènesi es basa en la relació entre la salut, l’estrès i la pròpia capacitat de gestionar la vida.

El focus principal de la salutogènesi, és generar salut, però cada persona la seva pròpia: cadascun té la capacitat de reconèixer i utilitzar els seus recursos per a millorar la seva salut i qualitat de vida.

Llegir més

MEDICINA ANTROPOSÒFICA

LA MEDICINA ANTROPOSÒFICA INTEGRA LA MEDICINA CONVENCIONAL AMB LA IMATGE ANTROPOSÒFICA DE L`ÉSSER HUMÀ.

La medicina antroposòfica integra la medicina convencional amb la imatge antroposòfica de l’ésser humà. Comença amb un diagnostico convencional, però inclou en l’avaluació del pacient tant els desequilibris del cos com els de les dimensions mental i espiritual. Adopta un enfocament holístic de la salut i ofereix teràpies específiques, perfeccionades d’acord amb els principis antroposòfics.

Es tracta d’una medicina integrativa basada en els fets i mètodes ben establerts de diagnòstic i tractament de la medicina convencional, però la complementa amb un enfocament holístic de la salut i la salutogènesi. Empra estratègies eficaces per a la prevenció de malalties, així com la instrucció per a l’autocura per a prevenir i saber afrontar la malaltia.

Llegir més

MEDICINA AYURVEDA

L'AYURVEDA ÉS UNA MEDICINA VIVA QUE, PER LA SEVA CONCEPCIÓ I LA SEVA METODOLOGIA, S'INTEGRA AMB LA MEDICINA MODERNA, COMPLEMENTANT LES SEVES VALUOSES APORTACIONS I SOLUCIONS.

La medicina ayurveda accepta i promou l’observació i la investigació científica, la qual ha permès corroborar molts dels seus postulats i recomanacions.

El seu gran atractiu és que contribueix a prevenir les malalties, afavorir la longevitat i curar-se a través de la dieta, el treball emocional i l’estil de vida, així com utilitzant plantes medicinals, ioga, exercicis de respiració, meditació, massatges i fins sons o colors.

 

Llegir més

HOMEOPATIA

L' HOMEOPATÍA ÉS UNA TÈCNICA TERAPÈUTICA BASADA EN L'OBSERVACIÓ CLÍNICA COMPLETA I RIGOROSA QUE CONDUEIX A LA PRESCRIPCIÓ DE REMEIS HOMEOPÀTICS LES INDICACIONS DE LES QUALS PROCEDEIXEN D'UNA FARMACOLOGIA FONAMENTADA PER UNA CONSTATACIÓ EXPERIMENTAL QUE ÉS LA SIMILITUD.

L’administració al pacient d’una substància els components de la qual són capaços de provocar en un individu sa una malaltia similar a la que tracta de combatre i que preparada com a remei homeopàtic és capaç de curar. Els medicaments homeopàtics contenen una molt baixa o nul·la toxicitat i els seus efectes terapèutics es produeixen estimulant els propis recursos de l’organisme.

Llegir més

OZONOTERÀPIA

L' OZONOTERÀPIA ÉS L'APLICACIÓ D'OZÓ EN L'ORGANISME AMB FINS TERAPÈUTICS.

"L'ozonoteràpia presenta dos grans interessos per a la medicina, d'una banda actua com una aspiradora de radicals lliures, responsables bioquímics de moltes malalties i del procés d'envelliment de l'organisme. D'altra banda, és capaç de millorar la cadena de respiració mitocondrial que tenen les cèl·lules, provocant a efectes pràctics canvis en tots els intercanvis de nutrients i minerals intra i extracel·lulars, provocant una millora en la circulació en tots els òrgans del cos humà."

Dr. Gabriel Andrés

Llegir més


L’ozonoteràpia és l’aplicació d’ozó en l’organisme amb finalitats terapèutiques. Es tracta d’una teràpia bioxidant, que accelera el metabolisme i estimula l’alliberament dels àtoms d’oxigen. Quan s’incrementen els seus nivells, disminueix el potencial de malalties, i flueixen grans quantitats d’oxigen dins de l’organisme.

L’ozó, com a agent terapèutic, ofereix un alt grau d’efectivitat en patologies de diferent índole, segur i sense efectes adversos. L’ozonoteràpia es caracteritza per la simplicitat de la seva aplicació, alta efectivitat i bona tolerància amb pràcticament absència d’efectes col·laterals. La seguretat que ofereix el tractament, totalment personalitzat, permet aplicar-se a pacients sense distinció d’edat.

L’ozó produeix efectes antiinflamatoris i analgèsics, però també, anti fúngics, antivírics i és bactericida, ja que produeix peròxid, una substància que destrueix virus, bacteris i fongs. Fa que les cèl·lules sanes siguin capaces de multiplicar més ràpidament i com a resultat s’aconsegueix una modulació de el sistema immunològic.

Llegir més


L’ozó en la cosmètica

Entre les variades accions que presenta l’ozó, destaquen l’activitat oxigenant i antioxidant. La pell, a ser el teixit més exposat a l’acció de la llum i a l’oxidació prematura, necessita, per mantenir els seus estats sans i joves, d’unes cures especials i de potents oxigenants i antioxidants. Segons els últims estudis s’ha demostrat que l’ozó potencia el desenvolupament de la vitamina D a la pell, el que es tradueix en una pell més jove i elàstica.

Llegir més

LONGEVITAT

HEM CREAT UN NOU SISTEMA D'ATENCIÓ MÈDICA INTEGRADA I CONTINUADA QUE AJUDI A LES PERSONES A VIURE AMB PLENITUD CADA ETAPA DE LA VIDA.

Programes

Els nostres programes són exclusius i individuals, perquè som únics i diferents. Personalització és la paraula clau, es tracta d'ajustar el més possible el tractament a seguir en funció de les ca- racterístiques del pacient: la seva genètica, la seva manera de viure ...

Basant-nos en la salutogènesi com a ciència del desenvolupament de la salut centrada en els factors que fomenten la salut humana, en contrast amb els factors que causen les malalties, hem creat un nou sistema d’atenció mèdica integrada i continuada que ajudi a les persones a viure amb plenitud en cada etapa de la vida.

La forma en què viurem més anys no depèn només de tenir una bona genètica, sinó també en el fet que mantinguem un bon estil de vida. El 75% de l’envelliment depèn dels factors ambientals i forma de vida, i tan sols el 25% restant està predeterminat pels nostres gens.

Som conscients que una actitud positiva en la vida, un propòsit pel qual viure, exercici físic diari, alimentació a força de vegetals i peix i una comunitat d’amics que es donin suport mútuament són factors que afavoreixen la vida amb bona salut.

Les diferents àrees que formen la Unitat de Medicina Integrativa i Regenerativa Barcelona treballen coordinades entre si, formant equips a mida segons les necessitats del pacient, dissenyant estratègies de salut.

  • Medicina Interna
  • Dietètica i Nutrició
  • Medicina de l’Esport i Traumatologia
  • Rehabilitació i Posturologia
  • Homeopatia
  • Fitoteràpia
  • Ozonoteràpia

Llegir més