Ozonoteràpia – Amplitud de mires

Però el camp d’acció d’aquesta medicina alternativa era molt més àmplia, no sols per a les malalties circulatòries, sinó per a moltíssimes més. L’ozó, com a agent terapèutic, ofereix un alt grau d’efectivitat en patologies de diferent índole, segur i sense efectes adversos. La ozonoteràpia es caracteritza per la simplicitat de la seva aplicació, alta efectivitat i bona tolerància i amb pràcticament absència d’efectes col·laterals, per tot això és important conèixer la seva pràctica mèdica per a la seva utilització. La seguretat que ofereix el tractament, totalment personalitzat, permet aplicar-se a pacients sense distinció d’edat.

Es tracta d’una teràpia bioxidant, que accelera el metabolisme i estimula l’alliberament dels àtoms d’oxigen. Quan s’incrementen els seus nivells, disminueix el potencial de malalties, i flueixen grans quantitats d’oxigen dins de l’organisme.

L’ozó actua com mitjà terapèutic, produeix efectes antiinflamatoris i analgèsics, però també, antifúngics, antivírics i és bactericida, ja que produeix peròxid, una substància que destrueix virus, bacteris i fongs. Fa que les cèl·lules sanes siguin capaces de multiplicar-se més ràpidament i com a resultat s’aconsegueix una modulació del sistema immunològic.